Prompts

AI-meddelanden är i huvudsak instruktioner eller frågor som du ger till ett AI-system för att vägleda dess svar eller åtgärder. Tänk på dem som att starta en konversation eller ge ett kommando. När du använder en prompt berättar du för AI vilken typ av information du letar efter eller vilken uppgift du vill att den ska utföra.

Om du till exempel frågar en AI: “Hur är vädret idag?” det är en prompt. Du uppmanar AI att ge dig väderinformation. På samma sätt, om du säger till en AI: “Skriv en dikt om havet”, använder du en prompt för att begära en specifik typ av kreativ produktion.

Kort sagt är AI-meddelanden sättet vi kommunicerar med artificiell intelligenssystem för att få dem att förse oss med information, utföra en uppgift eller skapa något nytt. Effektiviteten hos en AI när det gäller att utföra en uppgift eller tillhandahålla relevant information beror ofta på hur tydliga och specifika prompt som ges till den är.

Scroll to Top